به گزارش پارس نیوز، 

روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه روز چهارشنبه گزارش داد، کیوان کاشفی ضمن انتقاد از تعاونی گمرک جمهوری اسلامی، عملکرد این تعاونی را در مرزهای پرویزخان و خسروی غیرمسئولانه خواند و گفت به نظر می رسد نیت این شرکت فقط کسب درآمد است و هیچ اقدام اصلاحی در امور تخلیه و بارگیری و ساماندهی نظام باراندازی در این 2 مرز مهم انجام نشده است.
وی ضمن اشاره به نارضایتی تجار و بازرگانان فعال در مرزهای استان درخواست کرد، کارگروه توسعه صادرات توجه بیشتری به این امر نماید، زیرا خدمات ارائه شده در مرزهای استان به تمام صادرکنندگان کشور است و افزایش کیفیت خدمات موجب رونق صادرات و ترانزیت استان خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین درخواست کرد از پتانسیلهای مرزهای سومار - شیخ صالح و شوشمی استفاده بیشتر شود و این مرزها را ثروتهای بزرگ استان دانست که متاسفانه نسبت به افزایش کارآیی و تاثیرگذاری آنان بر اقتصاد استان غفلت شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ، از اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زیرساختها و امکانات مورد نیاز در مرزهای استان یاد کرد که به دلیل بروکراسی اداری و عدم همکاری دستگاههای مسئول در مرزها از این پتانسیل استفاده لازم نشده است.
وی اظهار امیدواری کرد؛ با اتخاذ راهکارهای جدید و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تجار و بازرگانان فعال در مرزهای استان شاهد بهبود وضعیت و سرعت بخشی به فرآیند صادرات و ترانزیت در استان باشیم.
سالانه بیش از 2 میلیارد دلار کالای غیرنفتی از مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر می شود.
8066