پارس به نقل از دنیای اقتصاد: افشین پروین پور رییس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در یادداشتی با عنوان « حل مشکل مسکن پایتخت، رییس جمهور یا شهردار؟ » با تمرکز بر روی بازار مسکن پایتخت به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین بخش مسکن کشور به ارزیابی نقش و اهمیت مدیریت شهری و شهرداری ها و همچنین میزان تاثیرگذاری آنها بر بازار مسکن و همچنین بیان نقش دولت مرکزی و وزارتخانه مربوطه پرداخته و نتیجه گیری کرده است که بر خلاف تصور عامه مردم که خواهان تامین مسکن و حل آن توسط دولت مرکزی و وزیر مربوطه هستند، سهم عمده از نقش حاکمیت در حل معضل مسکن بر دوش مدیریت شهری و شهرداری ها است.
در این یادداشت همچنین به جذابیت خرید مسکن در تهران به خاطر مشکلات اقتصادی و نبود فرصت های سرمایه گذاری مطمئن در بخش های مختلف اقتصادی اشاره شده و به مواردی پرداخته شده که در چند سال اخیر باعث بهم ریختگی بازار مسکن و قیمت ها در این بازار شده است.