به گزارش پارس نیوز، 

قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: