به گزارش پارس نیوز، 

اصغر خوشخو در گفت و گوی خبری سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان را چهار هزار و 745 هکتار ذکر کرد و افزود: از این مقدار چهار هزار و 420 هکتار بارور می باشد.

وی اظهار داشت: کشت زعفران در تربت جام به صورت پراکنده است و به ازای هر هکتار سطح زیرکشت 250 نفرروز از مرحله کاشت تا برداشت مشغول کار می شوند.

وی گفت: برداشت زعفران خشک در این شهرستان سال گذشته 13 تن بود که این رقم در سال جاری 26 درصد افزایش داشته و میانگین تولید این محصول در هر هکتار به چهار کیلو و 200 گرم رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت جام افزود: کشت زعفران با توجه به نیاز کمتر به آب، با استقبال شدید کشاورزان روبرو شده است و به همین خاطر در سال زراعی جاری تامین کودهای شیمیایی و ریزمغذی مورد نیاز، استفاده از روشهای نوین آبیاری، مبارزه با علفهای هرز، جلوگیری از چرای دام در مزارع زعفران و ارائه راهنماییها و توصیه ‌های فنی در راستای حمایت از زعفرانکاران انجام شد.

تربت جام با 45 هزار هکتار زمین زراعی و باغی و 14 هزار بهره بردار بخش کشاورزی سالانه بیش از 30 نوع محصول زراعی و 25 نوع محصول باغی تولید می کند.

این شهرستان در 220 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

انتهای پیام/