به گزارش پارس نیوز، 

حمیدرضا تبسمی افزود: این میزان اعتبار شامل 39 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و 107 میلیارد ریال از محل اعتبارات توازن منطقه ای و 13.5 میلیارد ریال از محل اعتبارات 2 درصد درامدهای نفت و گاز است.

وی همچنین اظهار داشت: 10 میلیارد ریال از این اعتبارات نیز مربوط به بودجه شاخص های توسعه استانی است و 82.5 میلیارد ریال آن نیز از محل اعتبارات ویژه استانی تامین می شود.

این مسئول با بیان اینکه تلاش می شود تا پایان سال جاری بیشتر اعتبارات مصوب جذب و جهت تکمیل طرح های عمرانی کشاورزی قزوین مورد استفاده قرار گیرد، یادآور شد: تاکنون 111 میلیارد ریال برای طرح های مصوب عمرانی کشاورزی استان در سال جاری تخصیص پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین همچنین گفت: بیشترین اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح های عمرانی این بخش به حوزه آب و خاک اختصاص دارد که در این زمینه اعتباراتی برای اجرای 176 فقره عملیات انتقال آب در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/