به گزارش پارس نیوز، 

امین عبادی اظهار داشت: این بند ها شامل بند دره شتری یک و دو، چم تنگ، بوطاهری و زلقی می باشند که ظرفیت نگهداری پنج میلیون و 700 هزار مترمکعب آب را در دریاچه های خود دارند.

وی گفت: کنترل سیلاب، کاهش فرسایش خاک، کاهش حجم رواناب، تامین آب مورد نیاز درختان و آب شرب دام در منطقه کوهستانی رگ سفید از حد فاصل روستای امازاده عبدالله تا غوله علیا از جمله اهداف موردنظر از احداث این بندهاست.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هندیجان افزود: وجود این بندها باعث می شود آب های بالادستی که به این بندها می رسد با سرعت و حجم تنظیم شده به زمین های پایین دستی(پایاب) هدایت شوند.

عبادی ادامه داد: در چند سال اخیر زمین های پایین دست این بندها نسبت به محل هایی که بند وجود ندارد در اثر شدت بارندگی کمتر دچار صدمه و تخریب شده اند.

وی تاکید کرد: آب ذخیره شده در سرآب این بندها بعد از بارندگی به میزانی است که می تواند آب مورد نیاز کشاورزان پایین دست را نیز تامین کند.

وی افزود: لازم است هر ساله به منظور مرمت و نگهداری بندهای منطقه اعتبار لازم به میزان مورد نیاز تامین گردد.

هندیجان رکورد میزان بارندگی در سطح استان خوزستان در 48 ساعت گذشته را داشته است به طوریکه بیش از 121 میلیمتر بارش برای آن ثبت شده است.

شهرستان هندیجان یکی از بنادر مهم تجاری و صیادی خوزستان بوده و با 265 هزار هکتار اراضی منابع طبیعی در جنوب خوزستان قرار گرفته است.

انتهای پیام/