به گزارش پارس نیوز، 

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروبا اشاره به ثبت نام متقاضیان خودرو اظهار کرد: خودروسازان با دریافت وجه و واگذاری خودرو در آینده به نرخ روز کمکی به کاهش قیمت خودرو در بازار نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به دیرکرد واگذاری خودرو تصریح کرد: خودروسازان به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه از واگذاری خودرو جلوگیری می‌کنند و نیاز است دستگاه‌های ذی ربط با ورود به این موضوع زمینه تسهیل عرضه آن را فراهم کنند.

بیشتر بخوانید:هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صمت گرفته نشده است

وی افزود: خودروسازان در حالی کمبود قطعه را بهانه برای عدم واگذاری خودرو اعلام می‌کنند که با ثبت نام‌های کاغذی و دریافت وجه با زمان واگذاری در سال آینده، باعث التهاب بازار خودرو می‌شوند.

موتمنی در پایان گفت: فاصله زیاد قیمت خودرو در نمایندگی با بازار آزاد ناشی از کمبود عرضه خودرو در بازار است و در صورت تأمین نیاز بازار می‌توان شاهد کاهش حباب قیمت خودرو در بازار باشیم.