به گزارش پارس نیوز، 

در مهرماه امسال 8.9 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 93.6 هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد 8.1 درصد کاهش داشته است اما از نظر مبلغ سه درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مهرماه امسال، در کل کشور 87 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 84.2 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است اما در مقابل حدود 1.2 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 14.8 هزار میلیارد تومان در کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 14.3 و پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، دلیل وصول نشدن 94.3 درصد از چک های برگشتی، کسری با فقدان موجودی بوده است.

در این ماه حدود 7.8 میلیون فقره چک به ارزش 78.8 هزار میلیارد تومان در کل کشور وصول شد که این میزان وصولی نسبت به ماه پیش از نظر تعداد 7.1 درصد کاهش و از نظر مبلغ 4.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد افزایش سطح قیمت در بازارهای مختلف و همچنین افزایش تمایل بازار به مبادلات نقدی، عامل اصلی بالا رفتن رقم ثبت‌شده در چک‌های مبادله شده بوده و در مقابل رکود نسبی در بازارها منجر به کاهش تعداد چک‌های صادرشده در اقتصاد ایران باشد.

به‌عبارت‌ دیگر، افول برخی فعالیت‌های اقتصادی در مهرماه امسال به طور مستقیم باعث کاهش استفاده از چک شده اما به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مبلغ درج‌شده در چک‌های صادره افزایش نیز داشته است.

انتهای پیام/