به گزارش پارس نیوز، 

بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۹ ارز کاهش، ۲۵ ارز افزایش و ۵ ارز ثابت مانده است.

 

لسیب

لسیب