به گزارش پارس نیوز، 

امیر ناظمی،معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نمایشگاه تراکنش ایران اظهار کرد: سالهاست فشارهای خارجی به سیستم بانکی را مدیریت می کنیم.معتقدیم بازیگران سنتی تراکنش های مالی باید ورود فعالان دیجیتال را بپذیرند.

وی افزود: جمع سپاران مالی بازیگران جدید بانکی هستند و ما شاهد تغییرات زیادی نظیر بانکداری های بدون شعبه هستیم و امیدواریم این رویدادها ما را به سمت بازاندیشی ها پیش ببرد.

ناظمی در پایان به لزوم دیجیتالی شدن و الکترونیکی شدن بسیاری از بانک اذعان کرد و گفت: باید از مدیران این سیستم برای پیشبرد اهدافمان در این فصلی که فشارهای خارجی آن را تقریبا شبیه به خزان کرده است بخواهیم بهاری را به آن ها نشان دهند.