به گزارش پارس نیوز، 

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در شهریور امسال ، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۹.۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (شهریور ۹۷ نسبت به شهریور۹۶)، ۲۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره ۲۴۳۶.۷ هزار میلیارد ریال با ۴۴.۸ درصد افزایش نسبت به شهریورماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۶.۹ درصد رشد، ۱۴۲۸۷ هزار میلیارد ریال است.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در شهریور امسال ۸۱۹۹.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۹ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۹۳۹.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به شهریور سال ۹۶ به میزان ۲۳.۸ درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۶۵۵.۵ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۷.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۶.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

 

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

 

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در شهریور امسال به ۴۵۹۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۴.۶ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در شهریور امسال ۲۲۲۷.۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

 

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش با ۳۷.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۶۰۷.۲ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۲۴.۵ درصد، ۸۸ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۰.۵ درصد افزایش به ۱۸۱۲.۱ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره شهریور سال ۹۷ با ۵.۹ درصد کاهش به۴۵۳.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

 

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک‌های تجاری کشور در شهریور امسال ۵۶۸.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۸۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۲۵۴ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت شهریورماه سال ۹۶ دارای ۲۰ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در شهریورماه به ۳۹ هزار میلیارد ریال رسیده که ۶۴ درصد نسبت به شهریور ۹۶ کاهش داشته است.

 

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

 

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در شهریورماه سال جاری ۸۵۶.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۷.۶ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۵۶۷۲ هزار میلیارد ریال است که ۱۸.۶ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۵۳.۷ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل منفی ۵.۹ درصد نسبت به شهریور ۹۶ دارد.

 

انتهای پیام/