کوره طی هفته گذشته میلادی نوسان قیمت داشته است.

هر بشکه نفت کوره در ابتدا هفته گذشته میلادی به قیمت ۲.۱۸۷۲ دلار قیمت گذاری شد، در دومین روز از هفته با افت چند سنتی به قیمت ۲.۱۸۳۲ دلار بازگشت.

روز پس از آن هر بشکه نفت کوره با جهش قیمت به رقم ۲.۲۳۶۷ دلار رسید که این بیشترین رقم ثبت شده طی مدت زمان مذکور بوده است.

پس از آن قیمت نفت کوره روند کاهشی در پیش گرفت تا جایی که طی ۲ روز مورد معامله به ارزش ۲.۱۶۸۳ و ۲.۱۵۶۴ دلار خرید و فروش شد.

اختلاف قیمت ثبت شده در هفته گذشته میلادی خبر از کاهش ۰.۰۳۰۸ دلاری هر بشکه نفت کوره دارد.

 

قیمت نفت

 

هر بشکه نفت برنت در ابتدا هفته گذشته میلادی به قیمت ۷۲.۸۳ دلار فروخته شد، روز پس از آن قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت و به قیمت ۷۱.۹۷ دلار رسید.

در سومین روز هفته هر بشکه نفت برنت با تغییر جهت، افزایش قیمت داشت و به ارزش ۷۲.۱۲ دلار رسید، پس از آن روند قیمت گذاری نزولی شد به گونه‌ای که هر بشکه نفت برنت به قیمت ۷۰.۶ دلار رسید.

در دو روز پایانی هفته قیمت نفت برنت به ازای هر بشکه به قیمت ۷۰.۰۹ و ۶۹.۶۴ دلار ارزش گذاری شد.

اختلاف قیمت نفت برنت طی هفته گذشته میلادی کاهش ۳.۱۹ دلاری داشته است.

 

قیمت نفت

 

هر بشکه نفت خام در ابتدا هفته گذشته میلادی به ارزش ۶۲.۸۴ دلار قیمت گذاری شد، روز پس از آن قیمت‌ها به رقم ۶۲.۱۱ دلار کاهش یافت.

در ادامه این روند در سومین روز از قیمت به ۶۱.۷ دلار رسید، در هفدهمین روز از آبان ماه قیمت به ۶۰.۵۶ دلار رسید، پس از آن قیمت به ۶۰.۱۲ دلار کاهش یافت و در نهایت در آخرین روز از هفته به قیمت ۵۹.۸۴ دلار مورد معامله قرار گرفت.

اختلاف قیمت هفته گذشته نفت خام حاکی از کاهش ۳ دلاری به ازای هر بشکه است.

 

قیمت نفت