به گزارش پارس نیوز، 

همزمان با نزدیک شدن به سالگرد زلزله کرمانشاه  بنیاد مسکن اقدام به بازسازی واحدهای خسارت دیده کرده است.

براساس این گزارش پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی روستایی به 85 درصد  و پیشرفت فیزیکی واحدهای احداثی شهری به 55 درصد رسیده است.

همچنین از 59 هزار و 945 واحد تعمیری در شهرها و روستا ها 53 هزارو 731 واحد مسکونی به اتمام رسیده است.

آمارها نشان می دهد که 33 هزا و 253 واحد مسکونی در مرحله فنداسیون ، 28 هزار و 628 واحد مسکونی  در مرحله اجرای اسکلت( سیستم سازه ای)  و حدود 22 هزار و 709 واحد نیز در مرحله دیوار چینی قرار دارند.

 23 هزار و 667 واحد مسکونی در مرحله اجرای سقف و 17 هزار و 735 واحد نیز در مرحله گچ وخاک قرار دارند.همچنین 16 هزار و 431 واحد مسکونی نیز در مرحله نصب درب وپنجره قابل سکونت هستند.

همزمان با نزدیک شدن به سالگرد زلزله کرمانشاه امیدوارم هرچه سریعتر با همکاری سایر بخش ها و دستگاه ها پرونده بزرگ بازسازی زلزله کرمانشاه بسته شود.