به گزارش پارس نیوز، 

مجموع تلاش های متخصصان صنعت برق کشور در هفت ماه نخست امسال منجر به تکمیل و بهره برداری از پروژه های متعددی چون واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به ظرفیت 160 مگاوات، واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین به ظرفیت 307 مگاوات، واحد سوم نیروگاه برق‌آبی داریان به ظرفیت 70 مگاوات، واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند به ظرفیت 160 مگاوات و واحدهای اول و دوم نیروگاه گازی ماکو به مجموع ظرفیت 76 مگاوات شد.

با بهره برداری از واحدهای مذکور و همچنین به بهره برداری رسیدن 92 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در بخش تجدیدپذیرها و 144 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در بخش تولید پراکنده (DG و CHP)، در مجموع 1009 مگاوات ظرفیت جدید از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

با بهره برداری از این 1009 مگاوات ظرفیت جدید، ظرفیت اسمی تولید برق ایران به 79 هزار و 669 مگاوات رسید.