به گزارش پارس نیوز، 

در جریان معاملات نخستین ماه پاییز امسال طی 22 روز کاری ارزش معاملات در مقایسه با پایان شهریور، 73 درصد افزایش یافت و از 179889 میلیارد ریال به 310327 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار در این مدت از 64928 میلیون سهم به 91482 میلیون سهم معادل 41 درصد افزایش یافت.

دفعات معاملات سهام در بورس نیز در مهرماه امسال برابر با 43 درصد افزایش یافت و به 5250 هزار دفعه رسید. این در حالی است که شاخص بورس نیز در این مدت به میزان 27241 واحد برابر با 17 درصد افزایش یافت و به 18779 واحد رسید.

همچنین ارزش بازار در ماه گذشته به میزان 1038579 میلیارد ریال رشد برابر با 17 درصد افزایش یافت و به 7162717 میلیارد ریال رسید.

ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در این مدت هم در حدود 105723 میلیارد ریال و معادل 36 درصد از کل خریدها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها 119414 میلیارد ریال و در حدود 41 درصد از کل فروش ها برآورد می شود. بر این اساس در اولین ماه از پاییز سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 13690 میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 63 و 58 درصد از ارزش خرید و فروش بود.

این گزارش می‌افزاید: از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار اول و دوم به ترتیب برابر با 2100 میلیون سهم و 5725 میلیارد ریال بوده است.