به گزارش پارس نیوز، 

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۳ صدم درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۵۰ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با ۲۱ صدم درصد کاهش به ۷۷ دلار و ۵۰ سنت رسید.

oild

قیمت طلا نیز با ۱۱ صدم درصد  افزایش به ۳۹ دلار و ۶۷ سنت در هر گرم رسید.

gold