به گزارش پارس نیوز، 
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)  
تلیسمان e3 E3 ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 
 
داستر تک دیفرانسیل PH2 اتومات ۲۰۱۷ ۲۶۹,۹۱۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 
 
داستر دو دیفرانسیل اتوماتیک ۲۰۱۶ ۲۸۹,۸۲۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 
 
کولئوس جدید ۲۰۱۷ ۵۹۹,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰