به گزارش پارس نیوز، 

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی مهر ماه 97 است که بین 300 تا 400 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

خودروهای 300 تا 400میلیونی بازار تهران