به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام با موضوع رسیدگی به فعالیت‌ها و وضع عمومی شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 96 با حضور محمد رحمتی، رئیس هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه، خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی، ابوالفضل طیبی مدیرکل دفتر شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده وزارت دادگستری، رییس مرکز امور مجامع وزارت راه و شهرسازی و مدیران شرکت ساخت وتوسعه برگزار شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با بیان اهداف و عملکرد شرکت در سال 1396، توسعه شبکه راه‌آهن را طبق برنامه ریزی های سال 1396، 98 درصد، شبکه آزادراهی را 23 درصد، شبکه بزرگراهی را 95 درصد و توسعه راه‌های اصلی را 89 درصد اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه چالش اصلی در کاهش قدرت اجرایی شرکت را کمبود نقدینگی دانست و عنوان کرد:‌ بررسی تخصیص‌‌ اعتبارات نقدی در برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد این رقم در سال 1390 ، 81 درصد بوده است و با کاهش هرساله نهایتا در سال گذشته به 7 درصد تقلیل یافته است.

وی همچنین عملکرد شرکت در شش ماهه نخست سالجاری را در حوزه توسعه انواع شبکه راه‌ها 491 کیلومتر دانست و توضیح داد:‌ عملکرد مصوب در سالجاری احداث 1286 کیلومتر انواع راه‌ها است که از این میزان 110 کیلومتر در توسعه شبکه ریلی، 120 کیلومتر آسفالت در شبکه آزادراهی و 261 کیلومتر در ساخت وتوسعه بزرگراه‌ها، راه اصلی و بهسازی تاکنون صورت گرفته است.

در ادامه جلسه نیز پاسخ هیأت مدیره به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مطرح و موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/