به گزارش پارس نیوز، 

هفت قلم کالا از فهرست گروه یک کالایی برای دریافت ارز رسمی 4200 تومانی خارج و  به فهرست گروه دو اولویت کالایی اضافه شدند.

از کالاهایی که در این نامه به آن اشاره شده شامل پودر کاکائو، فریتهای شیشه ای، لیبلها، مداد ومدادرنگی و چسباننده ها براساس کائوچو و پلیمرها است.