وقوع سوانح و بلایای طبیعی در نقاط مختلف جهان، ساخت لوازم مناسب برای مقابله با چنین شرایطی را ضروری می سازد؛ چراغ قوه  یکی از این لوازم است.

قیمت انواع چراغ قوه و نورافکن در بازار به شرح زیر است: 

قیمت انواع چراغ قوه در بازار

انتهای پیام/