به گزارش پارس نیوز، 

قیمت مدل‌های مختلف خودروی کیا در بازار به شرح زیر است:

1834194_932