به گزارش پارس نیوز، 

حسن محمدی اعلام کرد: به استناد ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، قانون بودجه کل کشور و همچنین قرارداد منعقده فی مابین شرکت توانیر و شرکت بیمه دی، کلیه مشترکین خانگی وتجاری برق در برابر خسارت های مالی و جانی اعم از فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث برق تحت پوشش بیمه می باشند.

وی گفت: مشترکان خسارت دیده در سال جاری می توانند با مراجعه به سایت شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به آدرس www.aped.ir ،منوی خدمات مشترکین ، لینک "سامانه دریافت خسارت مشترکین تجاری و خانگی " نسبت به اعلام و ثبت خسارت و یا پیگیری آن اقدام و پس از طی فرآیند مربوطه خسارت خود را از بیمه دی دریافت نمایند.

خسارت مشترکان خانگی وتجاری برق پرداخت می شود


محمدی افزود : مشترکین خسارت دیده جهت دریافت پاسخ سوالات احتمالی می توانند به دفتر بیمه دی در استان اردبیل به آدرس اردبیل -خیابان حافظ جنب آموزشگاه سماء مراجعه نموده و یا با تلفن ۳- 33726501 تماس حاصل نمایند.

46