به گزارش پارس نیوز، 

بررسی‌ها حاکی از آن است که در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۳۹۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۸۸۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده است.

در این میان بیشترین میزان واردات در اردیبهشت ماه سال جاری به حجم ۳۷۳۱ هزار تن به ارزش ۴۸۳۲ میلیون دلار بوده است.

لازم به ذکر است که کمترین میزان واردات در فروردین ماه سال جاری به میزان ۱۹۳۳ هزار تن و به ارزش ۲۵۲۹ میلیون دلار در آمار ماهانه صادرات واردات گمرکی کشور به ثبت رسیده است.

بررسی رقم صادرات در پنج ماهه نخست سال جاری حاکی از آن است که بالغ بر ۴۲۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۱۴۸ میلیون دلار به کشور‌های مختلف جهان صادر شده است.

گفتنی است بیشترین میزان صادرات مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری به حجم ۹۸۷۳ هزار تن و به ارزش ۴۰۵۴ میلیون دلار به ثبت رسیده است.

همچنین کمترین میزان صادرات مربوط به فروردین ماه با حجم ۷۱۲۶ هزار تن و به ارزش ۱۷۱۴۸ میلیون دلار بوده است.

لازم به ذکر است که آمار‌های ذکر شده از نتایج مقدماتی گمرک استخراج شده و بدون احتساب میعانات گازی است.

1

بررسی میزان بدهی خارجی کشور در پایان مرداد ماه براساس سررسید اولیه بدهی‌ها نشان می‌دهد که رقم کل بدهی به ۱۰۴۰۵ میلیون دلار رسیده که از این رقم بالغ بر ۳۷۹۲ میلیون دلار مربوط به بدهی کوتاه مدت و حدود ۶۶۱۳ میلیون دلار مربوط به بدهی میان مدت و بلند مدت می‌شود.

در این بین میزان بدهی خارجی برحسب یورو نیز نشان می‌دهد بدهی کوتاه مدت ۳۲۹۲ میلیون یورو و بدهی میان مدت و بلند مدت ۵۷۴۱ میلیون یورو بوده که مجموع این بدهی‌ها بالغ بر ۹۰۳۳ میلیون یورو به ثبت رسیده است.

2

گفتنی است در مرداده ماه سال جاری متوسط نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی رقم ۴ هزار و ۲۹۷ تومان بوده است.