به گزارش پارس نیوز، 

 برای این کار در صورتی که فرد قبلاً در سامانه گمرک کدینگ شده نیازی به حضور در گمرک جهت ثبت کدینگ ندارد و در غیر این صورت می‌تواند به نزدیکترین گمرک محل با در دست داشتن سند خودرو و کارت ملی جهت دریافت کدینگ مراجعه و پس از دریافت کدینگ مراحل بعدی را بدون مراجعه حضوری و به صورت دوراظهاری انجام دهد.

همچنین در صورتی که خودروی سواری در رهن شرکت است دریافت نامه از شرکت الزامی است.

دریافت مراحل انجام دوراظهاری در سامانه جامع گمرکی آمده است.