به گزارش پارس نیوز، 

امیر حسین نظری بیان کرد: این میزان روغن خوراکی که وارد خوزستان شده بالغ بر 560 تن است که به زودی در بازار توزیع می شود و می تواند میزان قابل توجهی از کمبود روغن خوراکی را در بازار استان تامین کند.
وی اضافه کرد: به منظور تنظیم و کنترل قیمت کالاها در استان و با توجه به مشکلات بوجود آمده در حمل و نقل جاده ای و تامین کالاهای مورد نیاز بازار استان تصمیم گرفته شده است که حجم زیادی از کالاهای مورد نیاز استان توسط حمل و نقل ریلی وارد خوزستان شود.
در چند هفته اخیر به دلیل مشکلات حمل و نقل کالا و اعتصاب کامیون داران ، با کمبود برخی کالاها در استان روبرو شدیم و قیمت برخی از محصولات کشاورزی در استان مثل گوجه فرنگی نیز افزایش یافت.
در حال حاضر با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی و برخی دستگاه ها از جمله راهداری و سپاه در جهت تامین خودرو برای حمل کالا و با استفاده از حمل و نقل ریلی کمبود برخی کالاها در بازار برطرف شده است.
7158/6002