به گزارش پارس نیوز، 

محمود بهمنی با تاکید بر اهمیت ثبات ارزی در جذب سرمایه گذاری خارجی ، گفت: هر سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی وقتی بعد از چند سال می خواهد از سرمایه ای که صرف کرده استفاده کند، باید مطمئن باشد که سرمایه اش حفظ شده است. اما در شرایطی که نرخ ارز هر روز در حال تغییر است، سرمایه گذار بلاتکلیف است و نمی داند ارزش دارایی اش افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعیین سیاست های مالی و پولی در ایجاد ثبات نرخ ارز موثر است، اشاره کرد: اگر ثبات نرخ ارز را مورد اهمیت قرار دهیم و در مسیر آن حرکت کنیم، سرمایه گذار خارجی قطعا به میدان می آید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پتانسیل سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز را در کشور بالا دانست و افزود: زمینه سرمایه گذاری به شدت در کشور فراهم است؛ چراکه ما از نظر دارایی و ذخایر مشکلی نداریم. ذخایر نفت و گاز ایران در دنیا رتبه اول را دارد و سرمایه گذار نگران این موضوع نیست؛ بلکه او بیشتر نگران تفاوت نرخ ها و تغییرات در قیمت هاست.

بهمنی در پاسخ به این پرسش که اهمیت وضع قوانین مناسب در جذب سرمایه گذاری خارجی تا چه حدی است، گفت: مساله قابل تامل این است که اگر قانون وجود داشته باشد ولی نرخ ارز مدیریت نشود، چه اتفاقی می افتد؟ موضوع اقتصاد و عرضه و تقاضا، مکانیزم خاص خود را دارد و زور و دستور نباید در مسایل اقتصادی وارد شوند؛ بلکه تنها باید شرایطی را فراهم کرد که عرضه و تقاضا و نرخ ارز مدیریت شود؛ در این صورت سرمایه گذار خارجی خود به خود به میدان می آید و سرمایه گذاری روند طبیعی اش را طی خواهد کرد.