به گزارش پارس نیوز، 

قیمت انواع مربا در بازار به شرح زیر است:

 
قیمت انواع مربا در بازار
انتهای پیام/