به گزارش پارس نیوز، 

در بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری ایران در خصوص تحریم‌های یکجانبه آمریکا در حوز هواپیمایی غیرنظامی آمده است: حمل و نقل هوایی، نقش قابل توجهی در نزدیک کردن مردم جهان به یکدیگر و توزیع مناسب منابع و فرصت‌ها در سرتاسر جهان و توسعه روحیه صلح و دوستی به جای مخاصمه و دشمنی بین ملت‌ها داشته است.

همکاری بین‌المللی آنچنان برای تداوم حمل و نقل منظم جهانی ضروری است که شاهد کمترین نمونه‌های رقابت و مقابله سیاسی در این صنعت بوده‌ایم، هرچند که متاسفانه، آمریکا در دهه‌های خیر، از پیشرفت علوم و صنعت مرتبط با هواپیمایی در آن کشور به عنوان ابزاری برای محدودسازی و مخاصمه به جای گسترش تعاملات جهانی استفاده کرده است.

نمایندگان ملت‌ها، در فضای پر از دشواری‌های بین‌المللی و عدم تفاهم که منجر به جنگ جهانی دوم شده بود و با داشتن درک عمیق از این مسئله که هر نوع محدودساختن ملت‌ها از داشتن ارتباطات منظم، ایمن و کارآمد، با روح حمل و نقل هوایی بین‌المللی در تناقض خواهد بود و آثار منفی آن دیر یا زود گریبانگیر همه کشورهای جهان و حتی کشورهای محدود کننده خواهد شد، پایه و اساس محکمی برای همکاریهای بین‌المللی در زمینه هواپیمایی کشوری در قالب کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری ایجاد کردند و در مواد مختلفی از این پیمان، بر اهمیت جنبه‌های همکاری و پرهیز از استفاده منفی از صنعت هواپیمایی تاکید نمودند.

در مقدمه این کنوانسیون آمده است:

با در نظر گرفتن اینکه توسعه آتی هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌تواند در ایجاد و حفظ دوستی و درک مشترک بین ملت‌ها و مردم جهان به نحو شگرفی کمک کند و همچنین، سوء استفاده از آن می‌تواند به تهدیدی علیه امنیت عمومی منجر شود؛ و با توجه به اینکه پیشگیری از اختلاف و تقویت همکاری بین ملت‌ها و مردم که صلح جهانی وابسته به آن است مطلوب و خواستنی است؛ بنابراین، کشورهای امضا کننده زیر بر سر اصول و ترتیبات خاصی تفاهم نموده‌اند تا بلکه هواپیمایی کشوری بین‌المللی به شیوه‌ای ایمن و منظم توسعه یابد و خدمات حمل و نقل هوایی بین‌المللی بر مبنای برابری فرصت‌ها ایجاد شود و به شیوه‌ای صحیح و اقتصادی به کار گرفته شود.

در ماده ۴ پیمان در بخش سوء استفاده از هواپیمایی کشوری آمده است:

هر یک از کشورهای عضو پیمان موافقت می نماید که هواپیمایی کشوری را برای هیچ منظوری که با مقاصد این پیمان منافات داشته باشد به کار نبرد.

در ماده ۴۴ پیمان در قسمت اهداف و منظور از تشکیل سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی آمده است:

هدف و منظور این سازمان آنست که اصول و امور فنی هوانوردی بین المللی را توسعه داده و نسبت به پی ریزی و پیشرفت موضوع حمل و نقل بین المللی تقویت به عمل آورد تا:

الف) از توسعه منظم و ایمن هواپیمایی بین المللی کشوری در سراسر جهان اطمینان حاصل شود.

ب) فنون مربوط به طراحی و عملیات هواپیما به منظور امور صلح جویانه مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.

ج) ایجاد و توسعه مسیرهای هوایی، فرودگاهها و امکانات ناوبری هوایی برای هواپیمایی کشوری بین‌المللی مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.

د) احتیاجات مردم در جهان به حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی برآورده شود.

ه) از رقابت های بی جهت که موجب زیان و تضعیف امور اقتصادی است جلوگیری به عمل آید.

و) حقوق کشورهای عضو پیمان کاملاً محترم شمرده شود و هر یک از کشورهای عضو پیمان فرصتی عادلانه برای به کار انداختن شرکت های هوایی بین المللی داشته باشند.

ز) تبعیض بین کشورهای عضو پیمان از بین برود.

ح) تامین بی خطری پرواز در امور هوانوردی بین المللی توسعه و تعمیم یابد.

د) بطور کلی در توسعه و تکامل کلیه جوانب و جهات امور هوایی بین المللی کشوری ترقی و پیشرفت حاصل گردد.

با توجه به متن و روح حاکم بر موارد فوق و از آنجا که هر نوع محدودساختن کشورهای عضو پیمان بر سر دسترسی عادلانه به محصولات، مقاصد و بازارها در تناقض با اهداف اولیه و بنیادین پیمان شیکاگو مبنی بر ایجاد فرصت حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی قرار دارد، به ایجاد و حفظ دوستی و درک مشترک بین ملت‌ها و مردم جهان به نحوی شگرف خدشه وارد می‌سازد و سوء استفاده از صنعت هواپیمایی برای اهدافی به غیر از مفاد پیمان می‌تواند به تهدیدی علیه امنیت عمومی منجر شود و با هدف اصلاح رویه‌ای که در سال‌های اخیر باعث شده است تا داشتن صنعت طراحی و ساخت هواپیما و تجهیزات ضروری برای حمل و نقل هوایی بین‌المللی تبدیل به عاملی برای اثرگذاری در حوزه‌هایی غیر از هواپیمایی کشور شود و توسعه برابر و کارآمد حمل و نقل هوایی جهانی را با چالش مواجه کند، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام رسمی این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از طرف امریکا در حوزه هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار با روح و مفاد کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری بوده، اهداف عالیه این صنعت را به شکلی جهانی با چالش مواجه می‌سازد، دسترسی مردم و ملت‌های جهان را به حمل و نقل هوایی ایمن، اقتصادی، کارآمد و قابل اطمینان خدشه دار می‌سازد و آثاری جدی و فوری بر حقوق کشورهای متعاهد کنوانسیون شیکاگو دارد؛ از تمامی سازمان‌های هواپیمایی کشوری متعاهد کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری می‌خواهد تا ضمن به رسمیت نشناختن تحریم‌های اعلام شده آمریکا در زمینه هوانوردی غیر نظامی ایران:

تمامی مساعی خود را برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی هواپیمایی با سایر کشورها و به خصوص جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو متعهد این پیمان به خرج داده و با اعمال هر نوع محدودیت بر سر راه شرکت‌های ایرانی در حوزه حمل و نقل هوایی برخورد قاطع انجام دهند و مراتب مخالفت خود را با اقدامات یکجانبه و مغایر با اهداف پیمان از طرف کشورهای نقض کننده آن به طرق مقتضی و موثر ابراز دارند تا از انحراف اهداف شکل‌گیری صنعت هواپیمایی جهانی جلوگیری شود.

از تمامی شرکت‌های سازنده محصولات و قطعات هوانوردی در حوزه نظارتی خود بخواهند تا نسبت به اجرای قراردادها و تفاهمات منعقد شده با شرکت‌های ایرانی متعهد بوده و به پشتیبانی از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که توسط شرکتهای ایرانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد متعهد باشند و مسئولیت آنها را در خصوص ایمنی و استمرار عملیات این تجهیزات یادآوری نماید.

از طریق شرکت موثر در جریان‌های تصمیم گیری در مجامع جهانی هوانوردی، به خصوص سازمان جهانی هواپیمایی کشوری، نسبت به وضع مقررات و تدوین راهکارهای برخورد با اقدامات محدودساز یکجانبه که در تناقض با اهداف هواپیمایی کشوری جهانی است اقدام نموده و انتخاب نمایندگان کشورهای محدود کننده را در ساختارهای تصمیم‌ساز جهانی متوقف سازند.

در این بیانیه آمده است، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران از شورای ایکائو درخواست دارد تا ضمن یادآوری اهداف و ارزش‌های شکل‌گیری هواپیمایی کشوری بین‌المللی، به خصوص مفاد مقدمه، ماده ۴ و ماده ۴۴، بر حق تمامی ملت‌ها و مردم جهان در خصوص دسترسی به حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی تاکید کرده، هر نوع ایجاد محدودیت بر سر دسترسی ملت‌ها و مردم به حمل و نقل هوایی را دارای پیامدهایی فوری و جبران ناپذیر تلقی ‌نماید و ازکشورهای عضو بخواهد تا به مفاد این پیمان و گسترش حمل و نقل هوایی بین‌المللی با هدف ارتقای مودت و درک مشترک بین مردم جهان پایبند باشند.

انتهای پیام/