به گزارش پارس نیوز، 

مرتضی افخمی روز شنبه به ایرنا افزود: عملیات احداث بند خاکی به منظور کنترل سیلاب منطقه بالا دست و تغذیه مصنوعی قنوات پایین دست انجام می گیرد.
رئیس اداره منابع طبیعی اردکان تصریح کرد: حجم عملیات خاکی حدود 18 هزار و عملیات سنگی حدود یک هزار و 100 مترمکعب است و پس از پایان عملیات، حدود 37 هزار متر مکعب حجم آبگیری منطقه است که اعتبارات آن از محل صندوق توسعه ملی که امسال به بخش آبخیزداری در سراسر کشور تخصیص داده شده ، تامین می شود .
وی با بیان اینکه برای این طرح اعتباری بیش از 240 میلیون تومان در نظر گرفته شده یادآور شد: ‌چند طرح نیز در بخش خرانق در حال اجراست که مجموعا اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان هزینه خواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی اردکان با بیان اینکه هدف اصلی اجرای این طرح ها کنترل سیلاب است افزود: این شهرستان در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و باید از حداقل آب ناشی از بارندگی حداکثر استفاده را کرد، فرصت نفوذ آب را به سفره های زیرزمینی داد و قنوات را تغذیه نمود .
منطقه انجیره در بخش خرانق در فاصله 65 کیلومتری مرکز اردکان واقع شده است .
مرکز شهرستان 98 هزار نفری اردکان در 60 کیلومتری شمال شهر یزد قرار دارد.