به گزارش پارس نیوز، 

بانک مرکزی اعلام کرد مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ 16 مرداد تا 15 شهریور به یک میلیارد و هشتاد و دو میلیون یورو رسید.

همچنین مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ 16 مرداد تا 15 شهریور به یک میلیارد و هشت میلیون یورو رسید .

در حالی که گفته می شود، نرخ یورو در بازار آزاد ارقام 15 هزار تا 17 هزار تومان طی دو روز گذشته بوده است، هر چند معامله و خرید و فروشی هم با این نرخ صورت نمی گیرد، ولی  نرخ دیروز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود 8909 تومان بوده است.

نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس در صرافی ها و سامانه نیما است هم به ازاء هر یورو 9282 تومان شد.