به گزارش پارس نیوز، 

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، شعب این بانک در سراسر کشور از روز شنبه بیستم لغایت پنج شنبه 25 مرداد ماه طی شش روز کاری اوراق گواهی سپرده مدت دار عام را به متقاضیان عرضه می کنند.

این اوراق که بر اساس مجوز بانک مرکزی انتشار یافته بصورت عام ، یکساله ، با نام و معاف از مالیات است. پرداخت سود اوراق در مقاطع ماهانه انجام می شود . بازخرید این اوراق ، قبل از سررسید بانرخ سود 16 درصد سالانه از تاریخ انتشار محاسبه شده و قابل پرداخت است.

2121