به گزارش پارس نیوز، 

عباسعلی کیانی فرد: عمده ترین محصولات گیاهی در عرصه های منابع طبیعی سبزوار گون(کتیرا)، باریجه و آنغوزه هستند که پس از تهیه طرح برای مدیریت به بهره برداران واگذار می شوند.
وی ادامه داد: محصول کتیرا در مناطق روستایی استاج، باغجر، سلیمانیه، کراب، دلبر و شاره، گیاه دارویی باریجه درمنطقه کوهستانی بخش روداب و آنغوزه در روستاهی مهرشانی، چاه سوخته و قاسم واقع در بخش ششتمد وجود می رویند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفت: اولویت واگذاری عرصه های منابع طبیعی به بهره برداران دامدار است تا در قبال محدودیت چرای دام در فصل برداشت، از این گیاهان با شرایط لازم بهره برداری کنند.
وی افزود: سالانه بطور میانگین هشت تن کتیرا، 600 کیلوگرم باریجه و سه تن آنغوزه از این مناطق برداشت و برای فرآوری و صادرات به استانهای اصفهان و یزد ارسال می شود.
سبزوار 800 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد که برای 750 هزار هکتار آن سند مالکیت به نام دولت صادر شده است. مرکز این شهرستان در فاصله 230 کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
8145/7495/1858