به گزارش پارس نیوز، 

قیمت خودرو تویوتا در بازار به شرح زیر است: 

 
برای خرید تویوتا چقدر باید هزینه کرد؟