به گزارش پارس نیوز، 

خزانه‌دار کل ترکیه اعلام کرد کسری نقدی این کشور در پنج ماهه نخست امسال به ۱۱.۵ میلیارد لیر ( 29 میلیارد دلار) رسیده است. خزانه‌داری ترکیه در این مدت ۷۷.۸ میلیارد دلار درآمد واریزی داشته است اما مخارج به ۸۱.۳ میلیارد دلار رسیده است.

از این مخارج، پرداخت‌های عادی معادل ۷۳.۷ میلیارد دلار و پرداخت بهره معادل ۷.۶ میلیارد دلار بوده است که از اصلی‌ترین عوامل برهم خوردن تراز پرداختی این کشور بوده است. در همین دوره زمانی، خزانه‌داری ترکیه موفق شده است، از محل خصوصی‌سازی و یا صندوق‌های وابسته، 626 میلیون دلار درآمد داشته باشد.

تراز نقدی ترکیه از طریق جمع درآمدهای نقد خزانه‌داری و سایر درآمدها منهای مخارج در پنج ماهه نخست سال 2015 به دست آمده است. سال گذشته نیز این کشور با کسری وجه نقد مواجه شد و ۱۷۴.۵ میلیارد دلار درآمد در برابر 191 میلیارد دلار هزینه داشت. این در حالی است که متوسط نرخ برابری لیر در برابر دلار آمریکا در سال کنونی از ۳.۶۵ سال گذشته به ۳.۹۹ افزایش پیدا کرده است.