به گزارش پارس نیوز، 

حسین چمنی کارشناس صنایع لبنی، در این باره اظهار کرد: کره محصول پروتئینی بوده که وابسته به شیر خام است و اگر کل شیر خام تولیدی یعنی هشت میلیون تن محصولی که در سال تولید می‌شود را در نظر بگیریم نهایتاً حدود 240 هزار تن چربی از آن به دست می‌آید که بخش عمده‌ای از آن به مصارف داخل صنعتی می‌رسد؛ یعنی برای تولید محصولات لبنی از شیر تا ماست، پنیر، خامه و ... صرف می‌شود، اما بخش دیگر آن به تولید کره صبحانه اختصاص پیدا می‌کند که به حدود 10 تا 15 هزار تن در سال می‌رسد. بر همین اساس به واردات حدود 50 تا 60 هزار تنی کرده نیازمند هستیم.

وی درباره اینکه آیا امکان تولید چربی بیشتری از شیر خام تولید شده در کشور را داریم گفت: نژاد‌هایی از دام سنگین در جهان وجود دارند که شیر خام تولیدی از آن‌ها شش تا هفت درصد چربی دارند، اما جمعیت گاوی و نژادی که در ایران وجود دارد هولشتاین بوده که شیر آن‌ها در بهترین شرایط ۳.۵ درصد چربی دارد.

با توجه به این اظهارات، حال سوال اینجاست که آیا می‌توان نژاد‌های بهتر از نظر تولید چربی را وارد کرد و آن‌ها را با شرایط اقلیمی ایران تطبیق داد؟ اگر جواب مثبت است باید به این سوال هم پاسخ داده شود که چرا تاکنون این کار انجام نشده است؟!