به گزارش پارس نیوز، 

 در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد ارز همراه مسافر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن سایر ارزها به داخل کشور مجاز بوده و اگر بیش از این ارز وجود داشته باشد باید به سامانه گمرک مراجعه و ارز خود را دقیق اظهار کند.

در این بخش‌نامه آمده است: ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام طبق روال گذشته ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجازها بوده و در صورتی که ارز همراه مسافر (ورودی) بیش از مبلغ مذکور یا معادل آن سایر ارزها باشد، ضروری است مسافر به سامانه گمرک مراجعه و ارز همراه خود را اظهار و طبق دستورالعمل، پس از اخذ کد رهگیری و چاپ فرم موردنظر توسط گمرک به باجه بانک ملی هدایت شود.

سقف ارز همراه مسافر 10 هزار یورو شد