به گزارش پارس نیوز، 

بررسی آمار تولید خودرو نشان می‌دهد که در فروردین ماه تولید انواع اتوبوس در سه شرکت متوقف شده و در مجموع نیز به طور میانگین ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است.

در این مدت تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 10 دستگاه در فروردین ماه 1396 به صفر رسید.

تولید این محصول در پیشرو دیزل‌ آسیا نیز 100 درصد کاهش یافته و از هشت دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.

فروردین ماه تولید اتوبوس در یاوران خودرو شرق نیز متوقف شده و از یک دستگاه در فروردین ماه 1396 به صفر رسید.

برخلاف این شرکتها اما تولید اتوبوس در عقاب افشان با افزایش همراه بوده و از 52 دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به 55 دستگاه رسید.