به گزارش پارس نیوز، 

جعفر توفیقی با اشاره به توانمندی‌های پژوهشگاه صنعت نفت در ارائه فناوری در صورت بروز تحریم و ایجاد محدودیت‌های جدید اظهار داشت: پژوهشگاه یک مرکز پژوهشی قدیمی است که توانمندی‌های بسیاری دارد، ما همیشه اعلام کرده‌ایم که می‌توانیم نیازهای صنعت نفت را با دانش و فناوری برطرف کنیم.

وی افزود: البته کار آسانی نیست اما در صورت تحریم و ایجاد اشکال در دسترسی به فناوری خارجی پژوهشگاه آمادگی دارد به کمک شرکت‌های داخلی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی در کوتاه مدت و میان مدت نیازهای صنعت نفت را برآورده کند.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید براینکه پژوهشگاه به کمک شرکت‌های قدیمی و پرتوان در یک شبکه همکاری می‌تواند کارها را بدون نیاز به شرکت‌های خارجی انجام دهند، خاطرنشان کرد: ما در زمینه صدور لایسنس نیز امکان رسیدن به فناوری را داریم، در هر حال کار آسانی نیست و باید به توان داخل اتکا کنیم تا بتوانیم از پس مشکلات برآییم.