به گزارش پارس نیوز، 

سید حسین طلایی زواره درباره سیاست حمایت از کالای ایرانی و اقدامات سازمان پژوهش برای تحقق آن اظهار کرد: استانداردهایی برای کاغذ وجود دارد و باید به گونه‌ای باشد که به کیفیت کتب درسی لطمه‌ای وارد نشود.

وی افزود: به شرکت‌های تولیدکننده کتب توصیه کرده‌ایم از  کاغذها و سایر اقلام ایرانی استفاده کنند و از برخی استانداردهای قابل اغماض در کاغذهای ایرانی چشم پوشی کنند و اجازه دهند تا شرکت‌های داخلی به کیفیت کاغذهای خود بیافزایند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه هم کاغذ ایرانی و هم خارجی در تولید کتب درسی به کار می‌رود گفت: برخی کتب تصویرمحور هستند و تصاویر باید دو طرف صفحه چاپ شوند. بخش قابل توجهی از پیام‌های آموزشی ما در یکسری از دروس از طریق تصاویر اتفاق می‌افتد. برای تولید کتب دروسی چون جغرافیا و زیست که تصویر نقش مهمی در آن دارند از کاغذهای خارجی و در کتب دیگر و مجلات رشد از کاغذهای ایرانی بیشتر استفاده می‌شود.

طلایی زواره با اشاره به تولید لوح‌های فشرده همراه کتب درسی اظهار کرد: لوح‌های فشرده دو دسته اند: نخست لوح‌های مبتنی بر موضوعات کتاب درسی و دوم لوح‌های فشرده مکمل دروس. امسال بخشی از محتواهای تولید شده را در اختیار تلویزیون تعاملی سینا قرار دادیم که روی شبکه خود بارگذاری کنند، بنابراین لوح فشرده کمتری تولید و از این طریق نقشی در اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.

وی افزود: امسال به تعداد لوح‌های فشرده اضافه نمی‌شود و تنها در دروسی که آموزش آن با فیلم و نرم افزار گره خورده لوح فشرده تولید می‌کنیم.