به گزارش پارس نیوز، 

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، حبیب نادیان رفیع افزود: راه های روستایی استان همدان 3 هزار و 363 کیلومتر است که پارسال 2 هزار و 710 کیلومتر آن آسفالت شد.
وی با بیان اینکه به لحاظ جمعیتی بیش از 95 درصد از روستائیان از راه آسفالت برخوردار شده اند، ادامه داد: همدان از لحاظ آسفالت راه روستایی در کشور، جزو پنج استان برتر است.
مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی همدان یادآوری کرد: این در حالی است که برخورداری جمعیتی از راه روستایی در کشور حدود 75 درصد است.
نادیان ‌رفیع گفت: امسال برنامه اداره کل راه و شهرسازی استان بهسازی و احداث 15 کیلومتر راه روستایی با تخصیص اعتبار مورد نیاز است که شامل روستاهای بالای 20 خانوار می‌شود.
وی با بیان اینکه از مجموع پنج هزار و 439 کیلومتر راه استان، یک‌هزار و 50 کیلومتر راه فرعی و 940 کیلومتر راه اصلی است، خاطرنشان کرد: سال گذشته با وجود کمبود اعتبارات در چندین محور شامل 15 کیلومتر محور تویسرکان - کنگاور، 6 کیلومتر محور سامن - بروجرد، سه کیلومتر محور جوکار - تویسرکان و چهار کیلومتر نهاوند - آورزمان، طرح چهار خطه اجرا شد.
مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان همدان اضافه کرد: تکمیل 10 کیلومتر روکش لایه نهایی مسیر ماهنیان - آوج و 5.5 کیلومتر لایه اول کنارگذر شیرین سو نیز سال گذشته انجام شد.
وی اظهار کرد: در مجموع در سال گذشته 350 میلیارد ریال در بخش افتتاحیه طرح ‌های راه استان همدان هزینه شده است.
نادیان ‌رفیع ادامه داد: تکمیل چهار خطه راه های کبودرآهنگ - قیدار به طول 5.5 کیلومتر، 12.5 کیلومتر چهار خطه با 14 میلیارد اعتبار و مسیرهای ملایر - اراک با 6 کیلومتر، رزن - دمق با هفت کیلومتر و رزن - تاکستان با 9 کیلومتر و تکمیل راه فرعی اسدآباد - داشبلاغ با پنج کیلومتر در دست اجراست.
7523/2090