به گزارش پارس نیوز، 

 به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: بومی‌سازی این شبیه‌ساز با حمایت و پیگیری‌های کارشناسان معاونت مهندسی نفت (سیستم‌های مهندسی مخازن) شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توسط شرکت توسعه و فناوری همیار مهندسی (تفاهم) انجام شد. این نرم‌افزار نخستین نمونه از نوع خود بوده که در مقایس صنعتی تهیه و کاربردی شده است.

این شبیه‌ساز که "رتینا" (RETINA ) نام‌گذاری شده است تمام ویژگی‌ها و قابلیت‌های اساسی نمونه‌های مشابه خارجی را دارد در حالیکه هزینه تهیه آن کمتر از نرم‌افزارهای خارجی است.

یکی از محورهای فعالیت اداره سیستم‌های مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، پیگیری ساخت نرم‌افزارهای تخصصی- بومی توسط کارشناسان خود و یا شرکت‌های داخلی است. در این زمینه، طی چند سال گذشته، چندین نرم‌افزار به بهره‌برداری رسیده است.

ساخت نرم‌افزارهای تخصصی در داخل کشور علاوه بر قطع وابستگی و صرفه‌جویی اقتصادی، موجبات دستیابی به دانش فنی و مبانی محاسباتی نرم‌افزارهای تخصصی را فراهم می‌سازد. این امر در نهایت به تطبیق روش‌ها و فرآیندهای مهندسی مخازن با شرایط خاص مخازن کشور نیز منجر می‌شود.

از مزایای دیگر بومی‌سازی نرم‌افزارهای تخصصی می‌توان به امکان دسترسی منظم و همیشگی به کارشناسان توسعه‌دهنده نرم افزار برای حل مسائل و پشتیبانی به‌روز نرم افزار و امکان توسعه و بهبود آن با توجه به نیازهای خاص شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اشاره نمود.

48