به گزارش پارس نیوز، 

امروز تالار شیشه‌ای در دومین روز کاری هفته جاری، همانند روزهای اخیر قبل، شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود. بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با کاهش 158 واحدی معادل 0.52 درصد به رقم 30 هزار و 279 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با افت 12 واحدی معادل 0.08 درصد، عدد 16 هزار و 664 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش 14 واحدی معادل 0.12 درصد به رقم 12 هزار و 398 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور نیز با افت 0.48 درصد همراه شد و 492 واحد کاهش را رقم زد و به سطح 101 هزار و 435 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با 424 واحد کاهش معادل 063 درصد به رقم 67 هزار و 419 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با 592 واحد کاهش معادل 0.29 همراه بود و عدد 205 هزار و 591 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص کل بورس بیشترین پیشروی را در ساعت 09:05 داشت و در سطح 96 هزار واحد قرار گرفت.