به گزارش پارس نیوز، 

 کیوان هاشمزاده بعدازظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر بوشهر با بیان اینکه ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌های کارآفرینی یکی از اولویت‌های شورای شهر بوشهر است اظهار داشت: اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی به عنوان جهاد اقتصادی در اولویت برنامه‌های نظام اسلامی قرار دارد که تحقق این مهم به عنوان یک وظیفه ملی رسالت همگانی است.

وی، با اشاره به اینکه نبود اشتغال پایدار، امنیت شغلی بسیاری از افراد جامعه را تهدید میکند گفت: بیکاری زمینه ایجاد آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزایش می‌دهد که در نهایت زمینه گسترش ناهنجاریها را فراهم میکند .

هاشمزاده با تاکید بر اولویت قرار دادن اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی خاطر نشان کرد: شهرداری بوشهر در حالی که با مسائل و مشکلات زیادی مواجه است باید به موضوع مهم اشتغال ورود داد .

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بوشهر با تاکید بر راه‌اندازی مکان‌های کسب و کار جوانان و بانوان گفت: با هدف حمایت و ایجاد اشتغال میتوان در برخی نقاط در شهری زمینه راهاندازی کار و اشتغال جوانان یا بانوان سرپرست خانوار فراهم کرد.

وی ایجاد فضای کسب و کار خرد و متوسط را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: محل سابق نمایشگاه بین المللی استان به یک مکان کارآفرینی و خوداشتغالی تبدیل می‌شود و با اولویت بندی که صورت میگیرد می‌توان به افراد جویای کار فضای کسب و کار واگذار شود .

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بوشهر با تاکید بر راه اندازی مرکز اورژانس در محلات جنوبی بوشهر گفت: یکی از خواستههای جدی مردم این محلات ایجاد اورژانس اجتماعی استکه ضرورت دارد با قید فوریت این امر در دستور کار قرار گیرد زیرا هم اکنون این موضوع بلاتکلیف بوده و ممکن است که جان مردم محلات جنوبی با خطر مواجه شود .