به گزارش پارس نیوز، 

برخی از این خودروها به شرح زیر است:

با 70 میلیون تومان چه خودرو‌هایی می‌توان خرید؟

35224