به گزارش پارس نیوز، 

آمریکا، ایران و روسیه در میان 9 کشوری بودند که با توافق کاهش 50 درصدی آلاینده‌های محیطی صنعت کشتیرانی جهانی تا سال 2050 مخالف بودند.

مخالفت این کشورها در پایان نشست یک هفته‌ای سازمان بین‌المللی دریانوردی به جایی نرسید. این توافق دیروز با رای موافق اکثریت 173 کشور به تصویب رسید. چنین توافقی، نخستین تعهد از این نوع برای صنعت کشتیرانی است زیرا این بخش از توافق آب و هوایی 2015 پاریس به منظور کاهش گرمایش زمین مستثنی شده بود.

کشورهای عربستان، کانادا، آرژانتین، روسیه، هند، برزیل و فیلیپین نیز با این توافق مخالفت کرده بودند. هرچند کشتیرانی، موثرترین راه برای انتقال محموله‌های دریایی در جهان به شمار می‌رود اما اگر آن را به صورت یک کشور درنظر بگیریم، ششمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان در میان کشورهای ژاپن و آلمان به شمار می‌رفت.