به گزارش پارس نیوز، 

گواهینامه IOSA ایران‌ایر که ممیزی عملکرد ایمنی شرکت‌های هواپیمایی بازرگانی عضو انجمن بین‌المللی شرکت‏‌های هواپیمایی (یاتا) در حوزه های عملیات پرواز، مهندسی و تعمیرات، خدمات فرودگاهی، منابع انسانی، حراست و آموزش است، به صورت دوسالانه انجام می‌شود.

در صورت کسب موفقیت، مجوز ادامه عضویت شرکت‌های هواپیمایی در یاتا صادر و به صورت گواهینامه IOSA به آنها تحویل می‌شود.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در این دوره از ممیزی IOSA از تاریخ 18 تا 22 آذرماه 1396 به مدت یک هفته و توسط شرکت استرالیایی Aviation Compliance Solution(ACS) که به عنوان یکی از شرکت‌های مورد تأیید یاتا برای انجام این ممیزی است، مورد ارزیابی قرار گرفت.

هما با موفقیت مراحل اجرایی ممیزی را پشت سر گذاشت و موفق شد گواهینامه IOSA با تاریخ اعتبار جدید را کسب کند.

آخرین اعتبار گواهینامه مذکور، 5 مارس سال 2018 بود که با تمدید آن به مدت دو سال،‌ ایران‌ایر عضویت خود در یاتا را تا 5 مارس سال 2020 به تثبیت رساند.