به گزارش پارس به نقل از فردا، اکبر ترکان وزیر راه دوران سازندگی و الیاس نادران، منتقد سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی یکشنبه شب در شبکه یک سیما بطور زنده درباره عملکرد دولت سازندگی مناظره می کنند.

هادی شریفی، مدیر روابط عمومی برنامه پایش با اعلام خبر فوق افزود: برنامه پایش برای افزایش آگاهی عمومی از تجربیات موفق و ناموفق اقتصادی دولت های گذشته و حال، طی سه هفته، تجربه ها و آموزه های سیاستگذاری اقتصادی در دولت های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی را بررسی و تحلیل می کند.

در برنامه این هفته، نقاط قوت و ضعف دولت سازندگی زیر ذره بین پایش قرار می گیرد و هفته های بعد نیز به ترتیب، عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات و دولت مهرورزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در برنامه پایش این هفته، مهندس اکبر ترکان و دکتر الیاس نادران، نقاط قوت و ضعف اقتصادی دوران سازندگی را بازخوانی، آسیب شناسی و نقد می کنند.

همچنین در این برنامه وضعیت بازار بورس و آخرین اخبار از قیمتگذاری خودرو نیز بررسی می شود. برنامه پایش این هفته علاوه بر روز یکشنبه، روز دوشنبه نیز پخش می شود.