طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 74 تن جوجه یک روزه تخمگذار از کشور صادر شده است.

 

ارزش دلاری این میزان صادرات 465,646 و ارزش ریالی آن 14,145,505,206 بوده است.

 

صادرات این محصول به کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، افغانستان و ترکمنستان بوده است.

 

ماه

کشور مقصد

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

آذربایجان

                   1,935

                  325,563,750

                  10,750

1

ارمنستان

                   2,772

                  871,488,000

                  28,800

1

ارمنستان

                   1,280

                  387,648,000

                  12,800

1

افغانستان

                  22,000

                2,784,128,600

                  91,960

2

آذربایجان

                      600

                  181,962,000

                   6,000

2

ارمنستان

                   2,654

                  853,531,856

                  28,136

2

افغانستان

                  18,450

                3,306,602,200

                109,000

3

آذربایجان

                   1,440

                  438,321,600

                  14,400

3

ارمنستان

                   3,000

                  911,100,000

                  30,000

3

افغانستان

                  13,914

                2,564,320,400

                  84,200

3

ترکمنستان

                   2,183

                  646,303,200

                  21,200

4

افغانستان

                   1,274

                  246,320,000

                   8,000

4

عراق

                   1,132

                  341,936,000

                  11,200

5

ترکمنستان

                      850

                  186,270,000

                   6,000

6

عراق

                      856

                  100,009,600

                   3,200

 

 

انتهای پیام/