کامبیز سلطانی عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی در خصوص وضعیت مسمومیت با قرص برنج در کشور بیان کرد: بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 93، تعداد 636 مورد مسمومیت منجر به فوت گزارش شده که این آمار در سال 94، 19.3 درصد کاهش داشته و به تعداد 513 نفر رسیده است.

 

سلطانی فوت بر اثر مسمومیت با قرص برنج را در مردان بیشتر از زنان خواند و افزود: از 513 مورد فوت در سال 94، 336 مورد مرد و 177 مورد زن بوده است. از طرفی از هر 100 نفر مصرف کننده قرص برنج، 40 الی 50 نفر فوت می کنند.

 

عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی آمار فوت بر اثر مسمومیت با قرص برنج در پنج ماه اول سال 95 را 240 مورد اعلام کرد و ادامه داد: این آمار در زمان مشابه در سال 94، 198 مورد بوده که حاکی از افزایش 21.2 درصدی فوت بر اثر مسمومیت در سال 95 است.

 

سلطانی در پاسخ به عوامل موثر در مرگ و میر بر اثر مسمومیت با قرص برنج اظهار داشت: استفاده از قرص های تاریخ مصرف گذشته به علت آزاد شدن ماده سمی احتمال مرگ را کاهش می دهد. همچنین مصرف قرص به صورت محلول در آب و انتقال به موقع بیمار به بیمارستان از عوامل افزایش احتمال زنده ماندن بیمار است.

 

وی یادآور شد: تنها کمک اطرافیان به بیمار جلوگیری از نوشیدن آب است چراکه تاثیر قرص برنج را تسریع می کند.